Vad är Hidrasec?

Hidrasec racekadotril 100 mg kapslar. Hidrasec® (receptfritt läkemedel) används för behandling av symtom på tillfällig diarré hos vuxna när orsaken till diarré inte kan behandlas. 1 kapsel 3 ggr dagligen. Behandlingen bör fortsätta tills två normala avföringar erhållits. Behandlingen ska inte överstiga 3 dagar. Du måste kontakta läkare om du inte mår bättre eller mår sämre inom 3 dagar. Tala med läkare innan du tar Hidrasec om det finns blod eller var i avföringen och om du har feber.

Tala också med läkare om du har nedsatt leverfunktion eller njursjukdom, om du lider av kronisk diarré eller diarré orsakad av antibiotika, eller om du har långvariga eller okontrollerade kräkningar. Bör inte användas av gravida eller ammande kvinnor. Läs alltid bipacksedeln före användning. Nordic Drugs, www.nordicdrugs.se. Denna information riktar sig till allmänheten. Ref. 1) Produktresumé Hidrasec 100 mg 2018 10 23.

Ett nytt sätt att behandla diarré på – utan att hämma tarmen.

Hidrasec är ett läkemedel som innebär ett helt nytt sätt att behandla diarré på, med förmåga att stoppa utan att ge varken uppblåsthet eller förstoppning.

Tillfällig diarré kan dyka upp i alla möjliga sammanhang. Visste du till exempel att magsjuka är det vanligaste hälsoproblemet för turister? Orsaken är oftast bakterier eller virus. Nu finns äntligen Hidrasec receptfritt så du kan behandla diarrén snabbt och effektivt om oturen skulle vara framme.

 

Hidrasec normaliserar vätskemängden i tarmen och i avföringen utan att påverka den tid det tar för tarminnehållet att passera ut ur kroppen.

 

Vid behandling med Hidrasec slipper man att drabbas av sekundär förstoppning och uppblåsthet, eftersom tarmens normala rörelsemönster inte påverkas av läkemedlet. Diarrén stoppas eftersom vätskemängden i avföringen minskar, medan tarmens rörelser fortsätter fungera som vanligt. (Ref.: Produktresumé Hidrasec 100 mg).

Så här fungerar Hidrasec:

Diarré: Kranarna öppnas!

Vid diarré ökar vätskemängden i tarmen vilket leder till lös avföring och många toalettbesök.

Den stora risken med diarré är förlust av vätska och salter, som snabbt kan leda till uttorkning.

Hidrasec: Kranarna stängs igen!

Hidrasec normaliserar vätskenivån i avföringen, genom att minska vätskenivån i tarmen.

Diarrén upphör och saltnivåerna i kroppen normaliseras.

Tarmen återgår till det normala.

 

Ref.: Produktresumé Hidrasec 100 mg

Köp Hidrasec hos

Läs om våra andra produkter från Nordic Drugs